Har du lyst til å bli en del av denne kjekke gjengen?

Studentforeningen for jusstudentene i Agder søker nye styremedlemmer! Er du jusstudent og ønsker du å engasjerte deg mer innenfor linjeforeningen? Det er nå mulig å søke på følgende verv: nestleder, økonomiansvarlig og medieansvarlig.

De nye styremedlemmene vil bli annonsert på allmøte 1. februar.
Send søknad til leder@justitius.no innen 25. januar kl. 23:59.

Informasjon om de ulike vervene:
Nestleder:
Nestlederen i Justitius fungerer som lederens høyre hånd og står som lederens nærmeste støttespiller og stedfortreder. Nestlederen hjelper lederen med administrative oppgaver og beslutninger og fungerer dessuten som vararepresentant for lederen. Nestlederen fungerer og, per dags dato, som sekretær og sørger for referat fra styremøtene.

Økonomiansvarlig:
Som økonomiansvarlig har man det overordnede ansvaret for linjeforeningens økonomi. Hovedsakelig vil det si at man har ansvar for å sette opp budsjett og føre regnskap. I dette inngår det en rekke andre oppgaver som å betale regninger, gi styret økonomisk rådgivning og søke om støtte fra ulike aktører. Det kreves ikke utpreget kompetanse innen matematikk, men derimot er det avgjørende at man er organisert og systematisk som person

Medieansvarlig:
Som medieansvarlig er ditt ansvarsområde å tilrettelegge for at all informasjon om foreningen når ut til medlemmer og samarbeidspartnere. Oppgavene kan være å oppdatere nettside, facebook-side, skrive artikler til hjemmesiden, ta bilder på arrangementer og annet som har med it og media å gjøre.

Vi håper at du har lyst til å søke!

Dersom du har spørsmål om de aktuelle vervene kan du mer enn gjerne sende en melding til de som per dags dato har vervet. Nestleder: Pernille Karlsson
Økonomiansvarlig: Kasper Sjåvåg
Medieansvarlig: Thea Finnesand Sørskår
Eller så kan du sendeJustitius en melding på facebook