Har du lyst til å bli en del av Justitius?

Studentforeningen for jusstudentene i Agder søker nye styremedlemmer! Er du jusstudent og ønsker å engasjere deg mer innenfor linjeforeningen? Det er nå mulig å søke på følgende verv: leder, næringslivsansvarlig og arrangementsansvarlig.

Informasjon om de ulike vervene:

Leder:
Lederen i Justitius sitter med hovedansvaret for den daglige driften av foreningen og er foreningens ansikt utad. Leder skal sørge for et godt og effektivt samarbeid i styret.

Næringslivsansvarlig:
Næringslivsansvarligs rolle er å ivareta faglige relasjoner med samarbeidspartnere. Vervet innebærer også ansvar for driftspresentasjoner, fagdager og andre arrangementer av ren faglig karakter.

Arrangementsansvarlig:
Som Arrangementsansvarlig er man ansvarlig for planlegging og gjennomføring av alle sosiale arrangementer. Muligheter til å sette opp arrangementer du selv ønsker, samt faste arrangementer gjennom året – med hjelp av utvalg.

 

Justitius vil stå på stand i forbindelse med vervene den 11. september og vi håper du tar turen innom for å høre mer om hva disse innebærer.

Dersom du har ytterligere spørsmål om de aktuelle vervene kan du også sende en melding til de som i dag har vervet. Du kan også sende Justitius en melding på facebook.

 

Leder: Lars Husebye
Nærlingslivsansvarlig: Bjørn Wulff
Arrangementansvarlig: Amalie Utheim

 

Søknad sendes til leder@justitius.no.

Vi håper at du har lyst til å søke!