I anledning «Åpen dag» på UiA holdt Justitius leder og nestleder presentasjon for de fremmøtte elevene. De snakket om Justitius sitt arbeid for studentene på studiet.

 

 

 

{AG}aapendag2014{/AG}