Justitius er av høsten 2011 en ny-oppstartet linjeforening for alle jusstudenter v/UiA.
Foreningen ble raskt opprettet etter at UiA presenterte sitt første kull med studenter tilhørende det nye rettsvitenskap-studiet på universitetet.

Som den første linjeforeningen av sitt slag på Sørlandet, føler vi et stort ansvar for nåværende og kommende rettsvitenskapsstudenter. Vi har som ett av våre hovedformål å skape et godt sosialt samhold blant medlemmene i vår forening. Dette skal vi oppnå gjennom artige sosiale arrangementer.

Men livet er ikke bare fest og moro, selv ikke i en linjeforening. Foruten det sosiale formålet, er det en overordnet prioritet å utvikle det faglige miljøet hos rettsvitenskapsstudentene. For å oppnå dette formålet er vi avhengige av et godt samarbeid med næringslivet i regionen. Vi vil kunne dra god nytte av næringslivets kompetanse i vår utvikling mot å bli fremtidens arbeidstakere.

For å oppnå dette formålet vil vi arrangere fagdager/fagseminarer/faglunsj o.l, der vi henter inn f. eks eksterne forelesere til å dele sin kunnskap for oss om enkelte emner.

Vi gleder oss til fortsettelsen!