Vi i Justitius prøver å skape et godt samarbeid mellom studentene og næringslivet.
Dette samarbeidet kan ha både faglig og sosial karakter. I den korte tiden Justitius har eksistert har vi
allerede knyttet sterke bånd til aktører i Kristiansand. Vi ønsker derimot alltid å utvide våre kontakter, og dersom
du er interessert i dette ta kontakt med na@justitius.no eller leder@justitius.no.

Vi håper å høre fra deg.