Forbrukerrådet ønsker en eller to studenter til å hospitere hos dem en dag i uken. Hospiteringen vil starte i august/september 2014, og vare til studiene slutter forsommeren 2015. Søknadsfrist 23. mai 2014.

Forbrukerrådet ønsker en eller to studenter til å hospitere hos dem en dag i uken. Hospiteringen vil starte i august/september 2014, og vare til studiene slutter forsommeren 2015. Altså i nærmere ett år, noe som gir en veldig bred erfaring. Det vil i første omgang bli lagt vekt på opplæring, samt servicevirksomhet og besvarelse av henvendelser over telefon, mens etter hvert vil bli fokusert også på egen saksbehandling.

Hospiteringen vil så langt det er praktisk mulig være på en fast ukedag. Dette tilpasses studieplanen, samt eksamen og andre begivenheter av faglig karakter.

Det er ønskelige med B i snitt ved henholdsvis Kontraktsrett I (JUR103) og Kontraktsrett II (JUR200). Men det oppfordres til å søke uavhengig av snittet.

Kortfattet søknad med CV og karakterutskrift sendes til eirik.nyberg@forbrukerradet.no

Søknadsfrist 23.mai

 

Forbrukerrådet er Norges kanskje mest kjente og anerkjente forbrukerorganisasjon. Bare i 2013 behandlet vi mer enn 5.000 skriftlige klagesaker, og gav konkrete råd til omkring 100.000 forbrukere.

Forbrukerrådet er statlig finansiert med særskilte fullmakter som gir oss en veldig fri rolle. Vårt arbeid spenner fra service direkte ovenfor forbrukere, til mer overordnet påvirkning ovenfor Storting, Regjering og EU-apparatet. Forbrukerrådet har 10 regionkontor, hvorav Agder-kontoret er lokalisert i Kristiansand og har 5 ansatte. Våre lokale hovedoppgaver er å gi råd til forbrukere som ringer og besøker oss, og drive skriftlig saksbehandling av klagesaker. I tillegg har vi oppgaver knyttet til nemndsdeltakelse og mediahåndtering.

Forbrukerrådet ønsker gjerne å tilby relevant jobberfaring for motiverte studenter. Vår økonomi gir oss ingen mulighet for å betale noe i lønn, men vi gir deg i stedet anledning til å jobbe innenfor et bredt saksområde og over en lengre periode i direkte kontakt med forbrukere og næringsliv. Ved hospiteringens utløp vil vi dessuten kunne gi deg attest, samt være referanse for fremtidige jobbsøknader.

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/5/e/6/justitius.no/httpd.www/wp-content/themes/themetrust-weston/inc/template-tags.php on line 681