Om Justitius

Justitius er av høsten 2011 en ny-oppstartet linjeforening for alle jusstudenter v/UiA.
Foreningen ble raskt opprettet etter at UiA presenterte sitt første kull med studenter tilhørende det nye rettsvitenskap-studiet på universitetet.

Som den første linjeforeningen av sitt slag på Sørlandet, føler vi et stort ansvar for nåværende og kommende rettsvitenskapsstudenter. Vi har som ett av våre hovedformål å skape et godt sosialt samhold blant medlemmene i vår forening. Dette skal vi oppnå gjennom artige sosiale arrangementer.

Men livet er ikke bare fest og moro, selv ikke i en linjeforening. Foruten det sosiale formålet, er det en overordnet prioritet å utvikle det faglige miljøet hos rettsvitenskapsstudentene. For å oppnå dette formålet er vi avhengige av et godt samarbeid med næringslivet i regionen. Vi vil kunne dra god nytte av næringslivets kompetanse i vår utvikling mot å bli fremtidens arbeidstakere.

For å oppnå dette formålet vil vi arrangere fagdager/fagseminarer/faglunsj o.l, der vi henter inn f. eks eksterne forelesere til å dele sin kunnskap for oss om enkelte emner.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Logo

Vi i Justitius har våren 2022 gleden av å presentere vår helt nye logo. Logoen inkluderer maskoten vår som vi har valgt skal være en ørn. Ørnen spiller på det velkjente amerikanske begrepet «Legal Eagle», og betyr en dyktig advokat eller en flink juss-student. Du kan lese mer om begrepets betydning her:

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/legal-eagle

Ørnen symboliserer positive verdier som styrke og mot. Som en følge av det er det en mengde advokatfirmaer, særlig i USA, som bruker ørnen i sine logoer. Den er også brukt i riksvåpenet til en rekke stater. USA f.eks. bruker ørnen også i logoene til statlige institusjoner, bl.a. USA’s Høyesterett. Med bakgrunn i dette er vi i Justitius svært fortrolig med at ørnen vil representere oss jusstudenter her på UiA på best mulig måte!

Videre inkluderer logoen vår en rekke andre elementer som symboliserer viktige sider ved jussen (se bildet).

Til slutt vil vi takke LIGL advokater AS for at de sponset design og produksjon av vår nye logo. LIGL advokater engasjerte designeren Alinde Lombaard i Hubify AS som gjennomførte oppdraget på en strålende måte. Vi gleder oss til å ta i bruk den nye logoen, og trykke den på en rekke kule effekter!