Hovedsamarbeidspartner

Advokatfirma Tofte Hald AS er Sørlandets største advokatfirma og teller over 40 advokater. Tofte Hald leverer juridiske tjenester av høy kvalitet til næringsdrivende, offentlige myndigheter og virksomheter, samt privatpersoner, både lokalt og nasjonalt. Advokatene deltar også i forhandlinger og bistår klienter i et stort antall saker for domstolene. Flere av advokatene har møterett for Høyesterett.

Tofte Hald er tilknyttet nettverket Eurojuris Norge. Eurojuris Norge er et av landets største advokatnettverk bestående av 17 selvstendige advokatkontorer. Eurojuris Norge er tilknyttet Eurojuris International, som utgjør et internasjonalt nettverk med totalt ca. 600 advokatfirmaer og over 6 000 advokater.

Tofte Hald jobber i tråd med visjonen «vi skal forstå, forenkle og forbedre våre klienters hverdag» i den hensikt at firmaets oppdragsgivere skal få den ypperste kvalitet, service og verdiskapning i utførelse av oppdrag. Tofte Hald er genuint opptatt av samfunnsansvar, og jobber dedikert med både sosial bærekraft og miljøansvar.

Øvrige samarbeidspartnere

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med kontor i de største byene i Norge samt Singapore.

Deres 180 advokater bistår alle sentrale bransjer, og bygger varige relasjoner med deres klienter ved å kombinere inngående forretningsforståelse og juridisk spisskompetanse i rådgivningen. Høy kvalitet i alle ledd skal være førende for deres virksomhet. Gjennom samarbeid og tilgjengelighet tilrettelegger de for relevant og effektiv kommunikasjon og rådgivning til deres klienter. De har kapasitet til å kunne være både spesialiserte og allsidige, og ekspertise til å kunne løse de mest krevende problemstillingene og de største oppdragene.

Simonsen Vogt Wiig i Kristiansand er et av de største forretningsjuridiske kompetansemiljøene på Sørlandet. De dekker alle aspekter ved næringslivet, herunder lokal spisskompetanse, kombinert med landsdekkende bredde og spesialkompetanse.

Advokatfirmaet PwC AS

Advokatfirmaet PwC AS er en del av PwC, som er et av landets største kompetansehus bestående av blant annet revisorer, konsulenter og advokater.

Advokatfirmaet PwC er lokalisert på idylliske Fiskebrygga i Kristiansand, og består per i dag av 16 advokater (og en stakkars økonom). Vår styrke som en del av et stort kompetansehus er at vi til enhver tid har tilgang til de beste ressursene, slik at vi kan løse viktige samfunnsproblemer. Med digitale verktøy jobber vi stadig mer på tvers av geografiske avstander, samtidig som vi strekker oss for å være oppdatert på utviklingen i lokalsamfunnet, for eksempel ved at vi også har noen kontorplasser i Vennesla, Mandal og Farsund.

I Advokatfirmaet PwC i Kristiansand har vi kjernekompetanse innenfor skatt- og avgiftsrett, selskaps- og kontraktsrett, og øvrige forretningsjuridiske disipliner. Gjennom vårt brede nasjonale og internasjonale nettverk står vi klare til å yte bistand både i det norske og internasjonale markedet. Vi bistår både offentlige og private virksomheter.

LIGL advokater AS

LIGL sponset vår flotte logo som ble stemt frem av jusstudentene på UiA i 2022.

LIGL advokater er Norges første teknologidrevne advokatfirma. De har utviklet advokatroboten Ida™ sammen med Norges første Legal Tech selskap, LIGL AS. Ida™ gjør at advokatene slipper mye av det tidkrevende papirarbeidet og gjør advokatjobben mye mer lønnsom. Dette er fremtiden!

Klatreverket Kristiansand

Alle medlemmer av Justitius får 20% rabatt på alle kurs, og hele 50% avslag på leie av utstyr hos Klatreverket på Grim!

Tilbudet gjelder kun mot fremvisning av studentbevis og Justitius-klistremerke.