Peder Ås og Marte Kirkerud traff hverandre på puben Hulen i Bergen i 1999. Peder eide på dette tidspunkt en leilighet i Arna. Marte flyttet snart inn i leiligheten og de bodde sammen i den gjennom studiene. Peder hadde utdannet seg til psykolog og tjente gode penger på privat praksis. Marte, som var sosionom, jobbet i Bergen fengsel. I 2004 solgte Peder leiligheten. Overskuddet, samt lønn og utbytte fra Peders psykologpraksis, gjorde at Peder kunne kjøpe en større enebolig i Fana. Paret flyttet inn i eneboligen. Det var bare Peders navn som sto på kjøpekontrakten og tinglysingspapirene. Like etterpå fikk Peder og Marte en datter, og Marte gikk da ned i 40 % stilling som hun ble værende i for å ta seg av barn og hus. I år 2008 giftet paret seg.

Peders søster Kari som bodde i Knarvik hadde i lengre tid slitt med sykdommen MS. I 2010 ble Kari så syk at hun ikke lengre kunne ta vare på seg selv. Kari fikk tilbud om plass på kommunens sykehjem. Peder mente det var uverdig at Kari skulle bo sammen med gamle og døende mennesker, og etter noe overtalelse fra Peder, ble Peder og Marte enige om at Kari kunne flytte inn i Peder og Martes enebolig. Etter dette følte Marte at det ble for mye å jobbe 40% og reduserte stillingen til 30%.

I 2015 ble Peder lam fra livet og ned som følge av en klatreulykke. Han måtte sitte i rullestol. Peder slo seg imidlertid opp på å gi psykologtimer over Skype, og kunne således fortsette å arbeide. Paret solgte bilen de hadde, og kjøpte en spesialtilpasset bil som også Peder kunne bruke.

I 2018 begynte ekteskapet å skrante og Peder og Marte gikk fra hverandre. De ble ikke enige om delingen, og Marte tok derfor ut søksmål mot Peder.  Peder mente han kunne holde verdien av huset i Fana utenfor delingen idet det var han som i all hovedsak hadde bidratt med verdier i samlivet. Huset var nå verdt 10 millioner kroner.

Marte mente at verdien av eneboligen måtte deles likt. Hun mente det ville være svært urimelig hvis Peder skulle ha huset alene etter alt hun hadde gjort for ham og familien. Marte pekte særlig på at hun i tillegg til å ta vare på familie og hus, hadde stelt Peders syke søster, som daglig hadde trengt bistand fra Kari. Peder sa at han satt pris på innsatsen Marte hadde gjort for Kari, men mente dette ikke kunne ha noen betydning i denne sammenheng. Marte viste også til at det hadde vært en eksplosiv utvikling i Boligpriser i Bergen. Hun mente hun ville ha vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet dersom hun ble stående på bar bakke.

Peder var lidenskapelig opptatt av vin fra Burgund i Frankrike, og hadde i tiden etter at han og Marte giftet seg samlet på lagringsvin. Innholdet i vinkjelleren hadde nå en verdi på om lag 180.000 kr. Peder mente at vinflaskene holdes utenfor delingen fordi dette var hans hobby. Marte var ikke enig i dette. Hun viste særlig til at Peder ved gjentatte anledninger hadde fremhevet at flere av flaskene hadde økt betydelig i verdi etter innkjøp. Peder erkjente at flere av flaskene hadde økt i verdi, men fremholdt at han primært samlet på vin fordi han synes det var en spennende hobby. Han hadde brukt mye tid på å finne frem til vin som kunne øke i verdi. Videre viste han til at Marte ikke likte vin, noe Marte måtte si seg enig i.

Peder krevde også å holde den tilpassede bilen utenfor deling. Denne var tilrettelagt for Peder som nå satt i rullestol. Marte protesterte høylytt. Bilen var parets eneste bil, og Marte hadde brukt denne blant annet til innkjøp, kjøring av barna og Kari.  Peder kunne ikke få bilen bare fordi at den også var tilpasset hans bruk.

Peder og Marte hadde ikke aktiva av nevneverdig verdi utover det som her er nevnt.

 

Spørsmål 1 – Kan Peder holde flaskene i vinkjelleren utenfor delingen?

Spørsmål 2 – Kan Peder holde bilen utenfor delingen?

Spørsmål 3 – Kan Peder holde hele eller deler av verdien av villaen i Fana utenfor delingen?