*Studenter bør ha in mente at besvarelsen ikke er gradert med karakter. Sensor har imidlertid kommentert at “kandidaten ser de fleste relevante problemstillingene og drøfter dem på en god og konstruktiv måte. Kandidaten finner relevante hjemmelsgrunnlag, bruker rettskildene på en hensiktsmessig måte og viser oversikt i emnet. Kandidatens besvarelse fremstår som sterk.”

Besvarelsen kan således være veiledende ved løsning av oppgaven.