Justitius søker nå engasjerte studenter til følgende utvalg:

Arrangementutvalget:
Arrangementutvalget sin oppgave er å være med på å arrangere og planlegge sosiale arrangementer for jusstudentene. Det kan sågar være arrangementer innenfor idrett, slik som fotball-, volleyball- eller kanonballturneringer, eller andre sosiale arrangementer slik som nyttårsball, fester, turer eller fadderuke. I arrangementutvalget vil man ha en viktig rolle for samholdet blant øvrige jusstudenter. Vi ser det som en fordel om du har erfaring med å arrangere ulike tilstelninger eller på annen måte kan bidra i form av for eksempel kreativitet og giv.

Du vil jobbe sammen med den nytilsatte arrangementansvarlig Line Isabel Aaløkken . Ved spørsmål kan du kontakte tidligere arrangementansvarlig Hedda Sofie Taxerås.

Søknad sendes til arrangement@justitius.no
Søknadsfrist: 20. desember kl. 12.00

Medie- og IT-utvalget:
Medieutvalget sin oppgave vil gå ut på å fremme linjeforeningen gjennom sosiale medier og utvikle Justitius sin hjemmeside. Arbeidsoppgavene vil blant annet gå ut på å skrive artikler til hjemmesiden, holde medstudenter oppdatert på sosiale medier, og ta bilder på Justitius sine arrangementer. Vi ser det som en fordel om du har erfaring/kunnskap innen media og IT, og har gode skriveferdigheter.

Du vil jobbe sammen med Eirin Horn. Kontakt henne hvis du har spørsmål.

Søknad sendes til media@justitius.no
Søknadsfrist: 20. desember kl. 12.00

Næringslivsutvalget:
Næringslivsutvalget sin oppgave vil i all hovedsak bestå av å ha kontakt med næringslivet i Kristiansand og Vest-Agder, og være delaktig ved arrangeringen av fagdager og bedriftspresentasjoner. Mye av arbeidet vil også knytte seg til prosedyrekonkurransen som holdes på våren, og Karrieredagen som finner sted om høsten. Man bidrar til en viktig del av Justitius som studentforening, og det er nyttig erfaring man kan ta med seg videre.

Du vil jobbe sammen med nytilsatte næringslivsansvarlig Othilie Engedal Fredriksen. Ved spørsmål kan du kontakte tidligere næringslivsansvarlig Albertine-Theresa Albrektsen.

Søknad sendes til na@justitius.no
Søknadsfrist: 20. desember kl. 12.00

Generelt skal søknaden inneholde litt om deg som person, tidligere erfaringer og hvorfor akkurat DU er motivert til å bidra til et godt samarbeid. Søknaden må være på maks én A4-side som sendes som et vedlegg i mailen.

Det oppfordres til å søke, uavhengig hvilket årskull man går i.