Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Illustrasjonskilde: https://www.facebook.com/jfstudent?filter=1

Hei. Dette gjelder jusstudenter i 1. klasse. Det søkes etter én student som vil overta vervet i bachelorutvalget fra November 2019. Vervet er bindende fra November 2019-November 2020. Vervet går ut på å være med i bachelorutvalget til Juristforbundet, underlagt «Juristforbundet student». Du vil bli UiAs representant for Juristforbundet. Som medlem i utvalget er du med på å påvirke, og deltar på noen møter i Oslo pr. semester. Det er også mulig å bli valgt inn til å være nestleder og leder for utvalget, med mer utfyllende arbeidsoppgaver og en del møtevirksomhet. Den som skal overta, vil bli nåværende representants ambassadør i forbindelse med stands (ca. 1 gang pr. semester), samt arrangementer for Juristforbundets medlemmer. Den som søker må ikke være medlem av Juristforbundet, men vil måtte melde seg inn.

Det søkes etter en person som er engasjert, motivert og opptatt av å fremme og synliggjøre bachelorstedene i Norge. Vervet er frivillig, med dekning til reise og utgifter. Utvalget legger selv opp møtetider mtp. dager og omfang, så det er fullt mulig å kombinere med eksamensperioder, deltidsjobb og andre interesser. Hvis du vil bli skolens representant i utvalget: send en enkel søknad og CV til:

«tallerudjonas@outlook.com». Eventuelle spørsmål om vervet kan rettes til samme mail.

Vervet tar for øvrig ikke mye tid, og er fin CV-pynt.