Har du lyst til å bli en del av Justitius?

Studentforeningen for jusstudentene i Agder søker nye styremedlemmer! Er du jusstudent og ønsker å engasjere deg mer innenfor linjeforeningen? Det er nå mulig å søke på følgende verv: nestleder, økonomiansvarlig og medieansvarlig.

Informasjon om de ulike vervene:

Nestleder:
Nestlederen i Justitius fungerer som lederens høyre hånd og står som lederens nærmeste støttespiller og stedfortreder. Nestlederen hjelper lederen med administrative oppgaver og beslutninger og fungerer dessuten som vararepresentant for lederen. Nestlederen fungerer og, per dags dato, som sekretær og sørger for referat fra styremøtene.

Økonomiansvarlig:
Som økonomiansvarlig har man det overordnede ansvaret for linjeforeningens økonomi. Hovedsakelig vil det si at man har ansvar for å sette opp budsjett og føre regnskap. I dette inngår det en rekke andre oppgaver som å betale regninger, gi styret økonomisk rådgivning og søke om støtte fra ulike aktører. Det kreves ikke utpreget kompetanse innen matematikk, men derimot er det avgjørende at man er organisert og systematisk som person

Medieansvarlig:
Som medieansvarlig er ditt ansvarsområde å tilrettelegge for at all informasjon om foreningen når ut til medlemmer og samarbeidspartnere. Oppgavene kan være å oppdatere nettside, facebook-side, skrive artikler til hjemmesiden, ta bilder på arrangementer og annet som har med it og media å gjøre.

 

Vi håper du ønsker å søke! Søknadsfrist 16. februar ?✍️

 

Dersom du har spørsmål angående vervene kan du ta kontakt med den som har vervet. Søknad sendes til mailadressen til det vervet du søker på.

 

Nestleder: Emma Myklebust Eggen – nestleder@justitius.no

Økonomi: Svein-Thomas Isaksen Tvedt – okonomi@justitius.no

Medie: Camilla Antonette Markmanrud – media@justitius.no