Sjekk ut denne videoen om du vurderer å skrive, eller skriver juss på nynorsk!

Juristmållaget skriver dette:

“Juristmållaget arbeider med å fremmje nynorsk som rettsspråk og ønsker å støtte opp om studentar som skriv nynorsk, blant anna gjennom at dei kan få skrivehjelp av ein nynorskfadder. Vi har fysiske og digitale arrangement og legg tilrette for at studentar kan få eit språkleg felleskap, noko som kan vere til nytte for dei som vil halde fram med å bruke nynorsk.”