Mandag 2. mai var det duket for den store finalen i Justitius sin prosedyrekonkurranse.
To lag hadde kjempet seg gjennom de innledende rundene, og var klar for å kjempe om tittelen ”UiAs første prosedyremester”.
Høyt nivå i finalen

Retten ble satt i Kristiansand tingrett kl 09.00. Dommerpanelet bestod av tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby, tingrettsdommer Thom Arne Hellerslia og tingrettsdommer Knut Otterbeck.
Salen var fullsatt og finalistene kledd i svarte advokatkapper satt spente på hver sin side av rettsalen.

Prosedyrene ivaretok i aller høyeste grad det imponerende høye nivået fra de innledende rundene. Sannsynligvis var det to nervøse lag som tok plass i Kristiansand tingrett tidlig mandag, men ingen av lagene syntes å bære preg av det. Begge lagene fanget oppmerksomheten til både dommerne og publikum med gode argumenter og imponerende fremføring.

Også adv. Hans Erdvik fra Advokatfirma Tofte lot seg imponere. “Saksøkte går førsteåret og saksøkerne går andre året. Tenk hvor gode de kommer til å være etter femte året – det er skremmende”.

Heller ikke adv. Leif Oscar Olsen var snau i sin omtalte, og uttalte på et tidspunkt at “Dommerne sa til meg at vi burde sende en student i retten neste gang. Det som er faren med dette er at de kommer til å legge terskelen på
dette nivået neste gang vi skal i retten selv”.

 

Underslag over lengre tid – ugyldig gjeldsbrev?
Denne gang skulle saksøkerne kjempe gode gamle Peder Ås’ sak. Peder, som på sedvanlig vis hadde havnet i trøbbel, la ned påstand om at gjeldsbrevet utstedt av SparMat AS var ugyldig etter generalklausulen i avtaleloven § 36. Peder hadde underslått i kassen over lang tid, og hadde en vanskelig sak mot sin tidligere arbeidsgiver. Spørsmålene dreide seg blant annet om hvorvidt den ensidig bebyrdende erklæringen var fremtvunget under utilbørlig press, om summen i gjeldsbrevet var forsvarlig fastsatt, og om styrkeforholdet mellom partene tilsa at Peder burde ha fått anledning til å ha med seg en representant i møtet hvor brevet ble underskrevet.

Advokat Nina Klefstad åpnet prosedyren på imponerende vis. Etter en halvtime var en trollbundet tilskuerskare i Kristiansand tingrett overbevist om at Peder soleklart måtte få medhold i sin ugyldighetspåstand. Ingen tvil, eller?

Advokat Ragnar Hatlem og advokat Linn Tune Håland var ikke nødvendigvis helt enig i det, og argumenterte råsterkt for at gjeldsbrevet var gyldig. Etter prosedyren var det en mer splittet sal som satt igjen. Det generelle inntrykket var at mye ville stå og falle på partenes replikk og duplikk.

Saksøkerne hadde fordelt arbeidsoppgavene slik at adv. Klefstad stod for prosedyren, mens adv. Bruland Knudsen stod for replikken. Dette viste seg å være en fornuftig taktikk, da full konsentrasjon og flittig notering under saksøktes prosedyre sørget for en replikk dommerne vurderte som utslagsgivende.

 

Nina Klefstad satt en høy standard i sin prosedyre

Advokat og mentor Erik Eriksen prater med saksøker etter replikken

 

Avgjørelsen – enstemmig, under tvil 

Etter endte sluttinnlegg, replikk og duplikk, trakk dommerne seg tilbake for å diskutere hvem som skulle stikke av med seieren, og igjen i rettssalen satt en spent forsamling. Domsavsigelsen skulle finne sted kvart over elleve, og alle i publikum var på plass til dette. Om det var for dramaturgiens del, eller om dommerne sloss på bakrommet vites ikke, men de var i hvert fall fem minutter etter annonsert tid. Spenningen var til å ta og føle på.

Dommerne kom etter hvert inn i rettssalen og alle reiste seg for å ære retten. Lagene, som ikke bar preg av å være nervøs tidligere, viste nå for første gang tegn til nerver.

Hoveddommer Anita Jarvoll Hekneby tok ordet og fortalte litt om hva som ble vektlagt, og om hvor imponert dommerne var av dagens prestasjoner. Etter hvert ble det klart at det var saksøkerne som kom til å stikke av med seieren.

”Det som vi som dommere gjerne er ute etter når det gjelder prosedyrer, er at det er korte og konsise prosedyrer hvor dere bruker tiden på det sentrale i saken, og har minst mulig tid på detaljer og mindre viktige forhold. Og det er dette momentet som har vært det utslagsgivende i forhold til hvem vi har tenkt å utrope til vinnere i dag.

Og da synes vi, etter en samlet vurdering, at saksøker og lag nummer én var det laget som i størst grad klarte å konsentrere seg om de vesentligste forholdene i saken. Dere kunne også ha vært enda litt mer konsise – særlig på slutten av prosedyren. Der ble det litt mer gjentakelser.

Men så kommer replikken! Den var akkurat sånn som vi vil ha den. Kort og presis, punktvis. Den tok opp de forholdene som dere ønsket å kommentere fra saksøkte sin side”.

På dette tidspunktet var smilene på plass hos dagens vinnere, og så snart vinnerne ble eksplisitt annonsert, reiste hele salen seg til stående ovasjoner. Smilene og gratulasjonene satt løst!

(Dommen i sin helhet kan leses nederst i artikkelen)

 

Vinnerlaget

Pizza, brus, blomster, diplomer og 3-retters
Etter domsavsigelsen ble det servert pizza og brus fra Pizzabakeren Torridalsveien. Vinnerlaget fikk diplomene sine, og premien, en 3-retters middag på Gastropuben KICK. Og som seg hør og bør ble alle eksterne aktører som har bidratt til å gjøre arrangementet til en kjempesuksess takket med nydelige blomster fra Annemone Blomster.

Mens folk koste seg med pizza og brus, tok deltakerne seg tid til intervjuer.

Vinnerlaget stakk av med tittelen ”UiAs første prosedyremester” samt en middag på Gastropuben Kick.
Brukt mye tid
Begge lagene har åpenbart brukt mange timer på å forberede seg.

”Det har gått mye tid, i gjennomsnitt fjorten timer hver dag siden sist prosedyre”, sier representant Nina Klefstad fra lag 2. Jentene tilføyer at det har vært tidkrevende å finne kjerneområdet til saken og videre bestemme hvordan de skal strukturere prosedyren.

Lag 3 sa at det har både vært lærerikt og utfordrerne og jobbe sammen i en så stor gruppe. ”Det har vært mye småpirk som har gjort at vi har brukt mye tid” nevner Aleksander Tønnesen fra motstanderlaget.

 

Profesjonell veiledning

Gjennom forberedelsene fikk begge lagene tildelt en mentor fra advokatfirmaet Tofte. Advokat Erik Eriksen var mentor for saksøkerne i andreklasse, mens advokat Gro Hamre var mentor for saksøkte i første.

 

”Veiledningen fra Tofte var til veldig god hjelp. Spesielt ved struktur og oppbygning av selve prosedyren”, sier jentene fra lag 2.

”Vi lærte mye av mentoren. Spesielt det å spille på følelser”, forteller Nicolai Riiser, som prosederte i de innledende rundende.

Lag 3 var fornøyd med en andreplass, men er klar for revansje til neste år

 

Finalistene

Lag 2, saksøker: Emilie Bakke Nilssen, Benedikte Berg, Ida Bruland Knudsen, Ingjerd Dahl, Karna Fog, Nina Klefstad

Lag 3, saksøkte: Ragnar Hatlem, Knut Hovet, Linn Håland, Nicolai Riiser, Lovise Skaran, Aleksander Tønnessen

 

Dommen i sin helhet:

“Da er retten kommet til en avgjørelse om hvem som kommer til å vinne årets prosedyrekonkurranse på UiA.

Først må jeg si at vi er veldig imponerte over det dere har framvist her i dag. Det var helt i overkant av hva vi forventet å få presentert. Vi synes at det var to veldig jevne lag. Det er ingen soleklar vinner her i det hele tatt.

Dere virket alle godt forberedt, som om dere kunne jussen godt, og ikke minst faktum godt selv om det var av noe begrenset omfang i denne saken.

Dere hadde gode fremførsler, dere gav god blikkontakt, dere varierte mellom hvem av oss dere så på. Dere virket trygge i kroppsspråket deres – lette og ledige. Og dere klarte også i ganske stor grad å frigjøre dere fra manuset deres. Så synes vi at dere var uvanlig flinke til å bruke rettspraksisen som dere hadde fremlagt. Dere trakk frem det sentrale og brukte det aktivt i forhold til denne saken – det var veldig bra!

Det som vi som dommere gjerne er ute etter når det gjelder prosedyrer, er at det er korte og konsise prosedyrer hvor dere bruker tiden på det sentrale i saken, og har minst mulig tid på detaljer og mindre viktige forhold. Og det er dette momentet som har vært det utslagsgivende i forhold til hvem vi har tenkt å utrope til vinnere i dag.

Og da synes vi, etter en samlet vurdering, at saksøker og lag nummer én var det laget som i størst grad klarte å konsentrere seg om de vesentligste forholdene i saken. Dere kunne også ha vært enda litt mer konsise – særlig på slutten av prosedyren. Der ble det litt mer gjentakelser.

Men så kommer replikken! Den var akkurat sånn som vi vil ha den. Kort og presis, punktvis. Den tok opp de forholdene som dere ønsket å kommentere fra saksøkte sin side.

Saksøker og lag nummer én er vinnerne av årets prosedyrekonkurranse!”

Stor takk til:
Kristiansand tingrett
Advokatfirma Tofte DA
Tingrettsdommer Gisle A. Johnsen
Tingrettsdommer Anita Jarvoll Hekneby
Tingrettsdommer Thom Arne Hellerslia
Tingrettsdommer Knut Otterbeck
Mentor adv. Erik Eriksen
Mentor adv. Gro Hamre
Pizzabakeren Torridalsveien
Gastropuben KICK
Annemone Blomster