Justitius og Amnestystudentene  inviterer til et spennende og dagsaktuelt foredrag om digitalt grenseforsvar tirsdag 13. februar kl. 12:15. Foredraget finner sted ved Universitetet i Agder, rom B1001, .
Foredraget vil ta opp problemstillinger knyttet til Etterretningstjenestens mulige tilgang til elektronisk informasjon som kommuniseres i fiberoptiske kabler inn og ut av Norge.

Lysne II-utvalget, som skrev en rapport om digitalt grenseforsvar, peker på et reelt dilemma: Det er en menneskerettslig plikt for staten å beskytte oss mot angrep mot sentrale samfunnsfunksjoner (gjennom cyberangrep eller terror). Samtidig må ikke sikkerhetstiltak overskride en grense der man krenker ufravikelige rettigheter. Men hvordan kan vi på best mulig måte definere denne grensen?

I høringsrunden har det kommet kritikk fra to sider. Mens menneskerettighetsmiljøet som bl.a. Amnesty, Datatilsynet og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har vært kritiske til at forslaget går altfor langt, har f.eks. PST påpekt at det blir helt feil at de innsamlede data ikke skal kunne deles med dem. Foredraget tar sikte på å få frem begge disse sidene.

Vi har vært så heldige å få daværende leder for Lysne-utvalget II, professor Olav Lysne, som foredragsholder.

Kopirettigheter © BA Fotografene, fame Schrøder.

Lysne er en norsk informatiker, og professor ved institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, hvor han leder den strategiske forskningsgruppen ConSeRNS. Videre er Lysne leder for seksjonen for nettverk og distribuerte systemer ved Simula Research Laboratory.

Neste foredragsholder er Gerald Folkvord.

Foto: PRESSEFOTO

Folkvord er politisk rådgiver og menneskerettighetsutdanningskoordinator på Amnesty Internationals hovedkontor i Oslo. Han er også Amnesty Norges ekspert på menneskerettighetsspørsmål knyttet til sikkerhetsforanstaltninger, politi og væpnet konflikt, inkludert tortur og overføring av militær-, sikkerhets- og politiutstyr.

Folkvord har kommet med et høringssvar til rapporten avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar.

 

Foredraget vil ta for seg relevante bestemmelser fra JUR108, Rettsstat og menneskerettigheter, og vil være svært interessant for studenter ved rettsvitenskap.  Studenter som skal ha, og har gjennomført kurset, får mulighet til å se hvordan juridiske problemstillinger på dette området utspiller seg i det virkelige liv.

 

Kilder: https://no.wikipedia.org/wiki/Olav_Lysne hentet 17.01.2018