Tirsdag 25.april var startskuddet for Sørlandets prosedyrekonkurranse 2017. Konkurransen avholdes for andre år på rad, hvor to lag bestående av jusstudenter møtes i en fiktiv rettsak hvor hvert av lagene representerer en part.

Årets lag er som følger: 
Lag 1: Katrine Bjørndalen, Helene Grimen,Mari Stenstad Karlsen, Asdis Osk Astvaldsdottir og Ingrid Bergh Vikse fra kull 2015.
Lag 2: Katrine Dahle, Julie Berntsen, Ingeborg Noding og Magnhild Frydenlund fra kull 2016.

Lag 3: Eivind Berven Hatlebrekke, Simen Varhaug og Adrian Gembala fra kull 2014.
Lag 4: Borger Daniel With, Joel Aksanti Safari, Christoffer Strysse Lysaker og Carl Otto Bjerkelund Arnesen fra kull 2016.

Vinnerlagene fra de to innledende rundene vil møtes til finale i Kristiansand tinghus 2.mai kl. 13:00.
Faktum til de innledende rundene er skrevet av universitetslektor Ole Dag Rike, basert på pensum fra Kontraktsrett I (JUR103).  Advokatfirma Tofte DA stiller med dommere til konkurransen, hvor Karl. Kr. Lofstad, Hans Erdvik og Torleif Drangsland fungerer som årets dommere.

Retten ble satt 08:15, og det var to spente lag som møttes for å avgjøre tvisten som forelå mellom Peder Ås og Marte Kirkerud.  Lag 2 representerte saksøker hvor Katrine Dahle og Ingeborg Noding stod for prosedyren, mens Julie Berntsen og Magnhild Frydenlund tok notater.

Det var ingenting som tydet på at Lag 2 nylig hadde begynt på jusstudiet. Advokat Dahle og advokat Noding prosederte med selvsikkerhet, hvor prosedyren var godt strukturert og det var lett for publikum å følge med.  Laget tok for seg de sentrale problemstillingene faktum stilte, og ved endt prosedyre hadde Lag 2 publikum på sin side. Dommerne noterte flittig, og Lag 1 stod nå for tur.

Fra Lag 1 var det advokat Ingrid Vikse og advokat Katrine Bjørndalen som stod for prosedyren. Advokat Vikse startet prosedyren, hvor hun snakket med høy og klar stemme og brukte det juridiske utdraget flittig. Lag 1 skilte seg ut ved å benytte en god disposisjon, og passet på at dommerne holdt tritt med det juridiske utdraget. Advokat Bjørndalen avsluttet prosedyren, og det var nå vanskelig å si hvilke side dommerne endte på.

Etter endt replikk og duplikk trakk dommerne seg tilbake for å avgjøre hvem av lagene som skulle videre til Kristiansand tingrett. Før resultatet ble avslørt gjorde dommerne det klart at de var svært imponerte over begge lag, og at det var høyt nivå for studenter på fortrinnsvis første og andre studieår.


Det ble til slutt Lag 1 som dro seieren i land! Katrine Bjørndalen, Helene Grimen,Mari Stenstad Karlsen, Asdis Osk Astvaldsdottir og Ingrid Bergh Vikse imponerte med sitt juridiske utdrag og disposisjon.


Takk til Lag 2 for en flott innsats, og Justitius håper å se samtlige igjen til neste års prosedyrekonkurranse!

Det var nå klart for den andre innledende runden, hvor Lag 3 fra kull 2014 møtte Lag 4 fra kull 2016 for å vinne den siste finaleplassen.

Saksøker Peder Ås ble i denne runden representert av Lag 4, hvor advokat Borger Daniel With og advokat Carl Otto Bjerkelund Arnesen førte prosedyren.

Det var interessant for publikum å høre forskjellen mellom Lag 4 og Lag 2, hvor de lagene hadde ulike fremgangsmåter for de rettslige problemstillingene. Advokat With og Bjerkelund Arnesen delte prosedyren mellom seg, noe som ga en god flyt. Det var lett for publikum å følge med, hvor begge advokatene snakket høyt og selvsikkert, noe dommerne også påpekte og ble imponert av. Lag 4 brukte det juridiske utdraget godt, og i likhet med Lag 2 var det vanskelig å tro at deltakerne bare hadde et halvt år med jusstudier bak seg.  Ved endt prosedyre var Peder Ås sak klar, og det var vanskelig å se hva Marte Kirkeruds advokater kunne gjøre for å få retten på sin side.

Advokat Simen Varhaug hadde gjennom Lag 4s prosedyre notert flittig, og det var en forberedt  advokat Eivind Berven Hatlebrekke som stod klar for å prosedere. Advokat Hatlebrekke snakket klart og tydelig, løsrev seg fra manuset og imponerte både dommere og publikum stort. Lag 3 hadde forberedt et godt juridisk utdrag, samt tok tak i Lag 3s argumenter på en mesterlig måte. Advokat Adrian Gembala stod for lagets duplikk på Lag 4s replikk, og igjen var det vanskelig for publikum å vite hvem som stakk av med seieren.

Etter en kort pause var dommerne tilbake. Lag 3 og 4 ble i likhet med de tidligere lagene rost, og dommerne var igjen veldig imponerte over hva studentene hadde klart å prestere.

Vinnerne av den andre innledende runden ble Lag 3, og Eivind Berven Hatlebrekke, Simen Varhaug og Adrian Gembala kunne glede seg over seieren!

Justitius vil også takke Lag 4 for en fremragende innsats, og håper på å se dere igjen til neste år.